Неолющен ориз / Ориз / ЖИТНИ РАСТЕНИЯ.

  • - - 1006101000 80: За посев
  • - - 1006103000 10: Друг
  • - - - 1006103000 80: С кръгли зърна
  • - - - 1006105000 80: Със средни зърна
  • - - - 1006107100 10: С дълги зърна
  • - - - - 1006107100 80: Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3
  • - - - - 1006107900 80: Със съотношение дължина/широчина, 3 или повече