Азиди; силициди / Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди с определен или неопределен химичен състав, различни от карбидите от № 2849.

  • - - 2850006010 10: Азиди
  • - - - 2850006010 80: Натриев азид (CAS RN 26628-22-8)
  • - - - 2850006019 80: Други
  • - - 2850006090 80: Силициди