Продукти, приготвени от непечени люспи от житни растения или от смеси от непечени люспи от житни растения с печени такива или с набъбнали зърна.

  • - - 1904201000 80: Храни от вида Müsli на базата на непечени люспи от житни растения
  • - - 1904209100 10: Други
  • - - - 1904209100 80: На базата на царевица
  • - - - 1904209500 80: На базата на ориз
  • - - - 1904209900 80: Други