С мощност, непревишаваща 7,5 kVA.

English 1 Polski 2

  • - - - 8502202010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8502202090 80: Други