Със стойност Брикс, непревишаваща 20.

  • - - - 2009210010 80: Под формата на прах
  • - - - 2009210090 80 (0/1) : Друг