Двигатели за постоянен ток (DC).

Čeština 5 Deutsch 31 Español 12 Français 6 Nederlands 7 Svenska 1

 • - - - - 8501109910 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
 • - - - - 8501109954 10: Други
 • - - - - - 8501109954 80: Двигатели за постоянен ток, безчеткови, с външен диаметър непревишаващ 25,4 mm, номинална скорост 2 260 (± 15 %) или 5 420 (± 15 %) rpm, захранващо напрежение 1,5 V или 3 V
 • - - - - - 8501109956 80: Двигател за постоянен ток: - с честота на въртене не повече от 7000 об./мин. (без товар), - с номинално напрежение 12 V (± 4 V), - с максимална мощност 13,78 W (при 3,09 A), - с определен температурен диапазон от -40°C до 160°C, - със зъбен предавателен механизъм, - с механичен съединител, - с 2 електрически връзки, - с максимален въртящ момент 100 Nm
 • - - - - - 8501109957 80: Двигател за постоянен ток: - с честота на въртене на ротора не повече от 6500 об/мин, без товар; - с номинално напрежение 12,0 V (+/- 0,1); - при точно определен температурен диапазон от - 40 °C или повече, но не повече от + 165 °C; - със или без свързващо зъбчато колело; - със или без ел. съединител за двигател
 • - - - - - 8501109958 80: Двигател за постоянен ток: - с честота на въртене не повече от 6500 об./мин. (без товар), - с номинално напрежение 12 V (± 4 V), - с максимална мощност под 20 W, - с определен температурен диапазон от -40°C до 160°C, - с червячен предавателен механизъм, - с механичен съединител, - с 2 електрически връзки, - с максимален въртящ момент 75 Nm
 • - - - - - 8501109960 80: Двигател за постоянен ток - със скорост на въртене на ротора 3 500 об/мин или повече, но не повече от 5 000 об/мин, натоварен, и не повече от 6 500 об/мин, без натоварване. - с напрежение на захранващия ток 100 V или повече, но не повече от 240 V, за използване при производството на електрически фритюрници
 • - - - - - 8501109965 80: Електрически изпълнителен механизъм на турбокомпресор, със: - двигател за постоянен ток, - вграден предавателен механизъм, - сила (на опън) 200 N или повече при най-малко 140 °C повишена температура на околната среда, - сила (на опън) 250 N или повече във всяко положение на хода му, - ефективен ход 15 mm или повече, но не повече от 25 mm, - със или без интерфейс за бордова диагностика
 • - - - - - 8501109970 80: Стъпков двигател за постоянен ток - с ъгълнастъпката 7,5 ° (± 0,5 °) - с двуфазна намотка - за напрежение 9 V илиповече, нонеповечеот 16,0 V - при точно определен температурен диапазон, обхващащ поне интервала от - 40 °C до + 105 °C - със или без свързващо зъбчато колело - със или без съединител за управляване на двигателя
 • - - - - - 8501109975 80: Постояннотоков двигател с постоянно възбуждане с: - Многофазна намотка, - Външен диаметър 28 mm или повече, но не повече от 35 mm, - Номинални обороти не повече 12 000 об. мин., - Захранващо напрежение 8 V или по-голямо, но не повече от 27 V
 • - - - - - 8501109979 80: Двигател за постоянен ток с четки и вътрешен ротор с трифазна намотка, със или без червяк, със специфициран температурен обхват, покриващ най-малко от –20°C до +70°C
 • - - - - - 8501109980 80: Стъпков двигател за постоянен ток, с: - ъгъл на стъпка от 7,5º (± 0,5°), - изключваща мощност при 25°C от 25mNm или повече, - изключваща степен на импулса от 1 500импулса за секунда или повече, - с двуфазна намотка и - с напрежение от 10,5 V или повече, но не повече от 16,0 V
 • - - - - - 8501109981 80: Стъпкови двигатели за постоянен ток, с ъгъл на стъпка 18º или по-голям, съпротивителен момент 0,5 mNm или повече, със свързваща конзола с външни размери, непревишаващи 22 mm !x! 68 mm, с двуфазна намотка и с развивана мощност непревишаваща 5 W
 • - - - - - 8501109982 80: Двигатели за постоянен ток, безчеткови, с външен диаметър непревишаващ 29 mm, номинална скорост 1 500 (±15 %) или 6 800 (±15 %) rpm, захранващо напрежение 2 V или 8 V
 • - - - - - 8501109990 80: Други