Синхронни двигатели с мощност, непревишаваща 18 W.

Deutsch 3

  • - - - 8501101010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8501101020 80: Синхронен двигател за съдомиялни машини с механизъм за регулиране на дебита на водата, с размери: - дължина без вала 24 mm (+/- 0,3), - диаметър 49,3 mm (+/- 0,3) - номинално напрежение ~220 V или повече, но не повече от ~240 V, - номинална честота 50 Hz или повече, но не повече от 60 Hz, - входна мощност не повече от 4 W, - честота на въртене 4 об/мин или повече, но не повече от 4,8 об/мин, - изходен въртящ момент не по-малко от 10kgf/cm
  • - - - 8501101090 80: Други