Универсални (AC/DC) двигатели / Двигатели с мощност, непревишаваща 37,5 W.

  • - - - - 8501109110 80: За употреба в някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 8501109190 80: Други