С широчина, непревишаваща 35 mm, и с дължина, превишаваща 30 m.

  • - - - 3702971000 80: Микрофилми; филми за графичните изкуства
  • - - - 3702979000 80: Други