С дебелина 0,5 mm или повече, но непревишаваща 1 mm.

  • - - - 7209171000 80: Наречени "магнитни"
  • - - - 7209179000 80: Други