С тяга, превишаваща 25 kN, но непревишаваща 44 kN.

  • - - - - 8411121010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8411121020 80: За въздухоплавателни превозни средства (по-тежки от въздуха), които са внесени без мито или произведени в Общността
  • - - - - 8411121090 80: Други