С мощност, непревишаваща 5 000 kW.

  • - - - 8411810010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8411810090 80: Други