С мощност, превишаваща 375 kVA, но непревишаваща 750 kVА.

Français 1

  • - - - 8502206010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8502206090 80: Други