С тегло, непревишаващо 80 kg.

  • - - - - - 0102291010 80: Млади мъжки говеда, предназначени за угояване
  • - - - - - 0102291020 80: Юници от следните планински породи:сива, кафява, жълта и петниста "Pinzgau", различни от предназначените за клане
  • - - - - - 0102291030 80: Юници от породите "Schwyz" и "Fribourg", различни от предназначените за клане
  • - - - - - 0102291040 80: Петнисти юници от порода "Simmental", различни от предназначените за клане
  • - - - - - 0102291050 80: Петнисти бикове от порода "Simmental" и бикове от породите "Schwyz" и "Fribourg", различни от предназначените клане
  • - - - - - 0102291090 80: Други