Други / В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 кg.

Краве масло, получено от пълномаслено прясно…

Краве масло, получено от пълномаслено прясно мляко или от сметана, без добавки. Има следните характеристики: Тегловно съдържание на млечни мазнини: равно или по-голямо от 82%, но непревишаващо 82,5%; Тегловно съдържание на вода, непревишаващо 16%.

Представено е в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 1 кg (125g и 250g).

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на КН. Забележка 2а) към глава 4. Текстът на кодове по КН 0405, 0405 10 и 0405 10 11.

Номер на:
BGBG/2009/000090.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2015-07-15.

Национални ключови думи: МАСЛО МЛЕЧЕН ПРОДУКТ КРАВЕ МЛЯКО

Краве масло, получено от пълномаслено прясно…

Краве масло, получено от пълномаслено прясно мляко или от сметана, без добавки. Има следните характеристики: Тегловно съдържание на млечни мазнини: равно или по-голямо от 81,5%, но по-малко от 82%; Тегловно съдържание на вода, непревишаващо 16%.

Представено е в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 1 кg (125g и 250g).

Номер на:
BGBG/2009/000089.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2015-07-15.

Национални ключови думи: МАСЛО МЛЕЧЕН ПРОДУКТ КРАВЕ МЛЯКО