Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %.

Deutsch 1 Suomi 1 Nederlands 6

  • - - - - 0404908310 80: Специални млека, за деца, в херметически затворени кутии с нетно тегло непревишаващо 500 g, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %
  • - - - - 0404908390 80: Други