Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %.

  • - - - - 0404908310 80: Специални млека, за деца, в херметически затворени кутии с нетно тегло непревишаващо|500|g, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо|10|%
  • - - - - 0404908390 80: Други