За напрежение, непревишаващо 80 V.

  • - - - - - - 8544499310 80: Еластомерен конектор, от каучук или силикон, състоящ се от един или повече проводящи елемента
  • - - - - - - 8544499320 80: Гъвкав кабел с изолация от поли(етилен терефталат)/поли(винил хлорид) с: - напрежение не по-високо от 60 V, - ток не по-голям от 1 А, - топлоустойчивост не по-висока от 105 °C - отделни проводници с дебелина не по-голяма от 0,1 mm (± 0,01 mm) и широчина не по-голяма от 0,8 mm (± 0,03 mm), - разстояние между жилата не повече от 0,5 mm и - стъпка (разстояние от осева линия на жило до осева линия на жило) не по-голяма от 1,25 mm
  • - - - - - - 8544499330 80: Електрически проводници: - за напрежение не повече от 80 V, - от платинено-иридева сплав, - с покритие от поли(тетрафлуороетилен), - без съединители, предназначени за използване при производството на слухови апарати, импланти и процесори за реч
  • - - - - - - 8544499390 80: Други