Превишаващо 47 %, но непревишаващо 52 %.

  • - - - - - - - - - 0406908620 80: "Tulum Peyniri", приготвено от овче мляко или биволско мляко, в опаковки по-малко от 10 kg
  • - - - - - - - - - 0406908690 80: Други