С тегло, превишаващо 70 g/m$2, но непревишаващо 150 g/m$2.