С външен диаметър, непревишаващ 168,3 mm.

  • - - - - - 7304599230 80: С въглероден еквивалент (CEV), определен чрез формулата и химичните анализи на Международния институт по заваряване (IIW), непревишаващ 0,86
  • - - - - - 7304599299 80: Други