Непревишаващ 15 mm / Други центробежни помпи.

  • - - - - 8413703510 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8413703520 10: Други
  • - - - - - 8413703520 80: Монофазна центробежна помпа: - с дебит най-малко 400 cm$3 течност за минута, - с ограничено до 6 dBA ниво на шума, - с вътрешен диаметър на смукателния отвор и на изпускателния отвор не повече от 15 mm и - работеща при околна температура не по-ниска от -10°C
  • - - - - - 8413703590 80: Други