Непревишаващ 15 mm / Други центробежни помпи.

  • - - - - 8413703510 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8413703520 10: Други
  • - - - - - 8413703520 80: Монофазна центробежна помпа: -|с дебит най-малко 400|cm$3|течност за минута, -|с ограничено до 6|dBA ниво на шума, -|с вътрешен диаметър на смукателния отвор и на изпускателния отвор не повече от 15|mm и -|работеща при околна температура не по-ниска от -10°C
  • - - - - - 8413703590 80: Други