Шишарки от хмел, нераздробени, нито смлени, нито под формата на гранули.

  • - - 1210100010 80: В индивидуални опаковки, с тегло непревишаващо 1 kg , предназначени за индивидуална продажба за лична употреба, за научни или технически експерименти, или за изложения, ползващи се от съответния митнически режим предвиден за тази цел, с описанието, теглото и крайната употреба върху опаковката
  • - - 1210100090 80: Други