Други / Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми; полупродукти от неръждаеми стомани.

  • - - - 7218991100 10: С квадратно напречно сечение
  • - - - - 7218991100 80: Валцовани или получени чрез непрекъснато леене
  • - - - - 7218991900 80: Ковани
  • - - - 7218992000 10: Други
  • - - - - 7218992000 80: Валцовани или получени чрез непрекъснато леене
  • - - - - 7218998000 80: Ковани