Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте.

Čeština 6 Deutsch 4 English 8 Español 3 Suomi 11 Latviešu 7 Nederlands 1 Polski 4 Română 4 Slovenčina 3 Svenska 1

  • - - - 2106102020 80: Соеви протеинови концетрати с тегловно съдържание на протеини, изчислено  в сухото вещество 65 % или повече, но не повече от 90 %, в прахообразна или текстурирана форма
  • - - - 2106102030 80: Препарат на основата на соев протеинов изолат, съдържащ тегловно 6,6 % или повече, но не повече от 8,6 % калциев фосфат
  • - - - 2106102090 80 (0/4) : Други