Със стойност, превишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло, съдържащ прибавена захар.

  • - - - - - 2009793010 80: Под формата на прах
  • - - - - - 2009793090 80: Друг