Промазани или покрити / С тегло, непревишаващо 25 g/m$2.

  • - - - - 5603111010 80: Поли(винил алкохол) нетъкани текстилни материали, на парчета или изрязани в правоъгълна форма -|с дебелина 200|μm или повече, но непревишаваща 280|μm и -|тегло 20|g/m$2|или повече, но непревишаващо 50|g/m$2
  • - - - - 5603111090 80: Други