Промазани или покрити / С тегло, непревишаващо 25 g/m$2.

  • - - - - 5603111010 80: Поли(винил алкохол) нетъкани текстилни материали, на парчета или изрязани в правоъгълна форма - с дебелина 200 μm или повече, но непревишаваща 280 μm и - тегло 20 g/m$2 или повече, но непревишаващо 50 g/m$2
  • - - - - 5603111090 80: Други