Други / Механични машини и апарати, имащи специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава.

Dansk 5 Deutsch 36 Español 1 Français 10 Magyar 1 Polski 3

  • - - - 8479893000 80: Крачещи хидравлични крепежи за мините
  • - - - 8479896000 80: Апаратури за централизирано смазване
  • - - - 8479897000 80: Автоматични машини за поставяне на електронни компоненти, от видовете, използвани изключително или главно в производството на сглобки на печатни платки
  • - - - 8479899700 80 (8/0) : Други