Ръчни инструменти и сечива (включително диамантите за рязане на стъкло), неупоменати, нито включени другаде; поялни лампи и подобни; менгемета, стяги и подобни, различни от тези, представляващи принадлежности или части за инструментални машини или машини или за машини за водоструйно рязане; наковални; преносими ковашки огнища; приспособления за шлайфане, монтирани на стойки, задвижвани ръчно или с педал.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 8205100000 80: Инструменти за пробиване и за нарязване на вътрешни и външни резби
  • - 8205200000 80: Чукове и каменарски чукове
  • - 8205300000 80: Рендета, длета и подобни режещи инструменти за обработка на дърво
  • - 8205400000 80: Отвертки
  • - 8205510000 10: Други ръчни инструменти и сечива (включително диамантите за рязане на стъкло)
  • - - 8205510000 80: За домашна употреба
  • - - 8205590000 80 (2/0) : Други
  • - 8205600000 80: Поялни лампи и подобни
  • - 8205700000 80: Менгемета, стяги и подобни
  • - 8205900000 80 (2/0) : Други, включително комплекти, състоящи се най-малко от два артикула от подпозиции от настоящата позиция