Други / Сложни органични разтворители и разредители, неупоменати, нито включени другаде; препарати за премахване на бои или лакове.

Čeština 11 Deutsch 77 Ελληνικά 1 English 33 Español 19 Français 64 Magyar 3 Latviešu 1 Nederlands 8 Polski 10 Slovenčina 6

Съгласно представените данни стоката представлява…

Съгласно представените данни стоката представлява сложен органичен разтворител, съдържащ смес въглеводороди (с преобладаващо тегловно съдържание на ароматни въглеводороди) и добавка от изобутилов алкохол.

Съгласно приложеният информационен лист за безопасност продуктът се използва за разтваряне на природни и синтетични смоли, разреждане и разтваряне на лаково-бояджийска продукция, за обезмасляване и почистване на инструменти и други.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН ВЪГЛЕВОДОРОДИ АЛКОХОЛ СЛОЖНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ

Продуктът представлява спрей за стартиране…

Продуктът представлява спрей за стартиране на автомобилни двигатели, който се впръсква във въздушния филтър, като подпомага по-лесното стартиране на двигателя.

Съдържа диетилов етер, n-хептан и други. Представен е в опаковка (флакон) от 355 мл.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО СМЕСИ ПРИГОТВЕН РАЗТВОРИТЕЛИ