С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 %.

Deutsch 1

  • - - - - - - - 2710194810 80: С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,2%
  • - - - - - - - 2710194890 80: Други