Други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали.

  • - - 2713901000 80: Предназначени за производство на продукти от № 2803
  • - - 2713909000 80: Други