Нивелири / Инструменти и апарати за геодезия, топография, земемерство, нивелиране, фотограметрия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика, с изключение на компасите; далекомери.

  • - - 9015301000 80: Електронни
  • - - 9015309000 80: Други