Никелово-кадмиеви / Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма.