НИКЕЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ НИКЕЛ.

  • 7501000000 80 (2/0) : Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия
  • 7502000000 80 (2/0) : Необработен никел
  • 7503000000 80 (2/0) : Отпадъци и отломки от никел
  • 7504000000 80: Прахове и люспи от никел
  • 7505000000 80 (6/0) : Пръти, профили и телове от никел
  • 7506000000 80 (2/0) : Ламарини, ленти, листове и фолио от никел
  • 7507000000 80 (4/0) : Тръби и принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от никел
  • 7508000000 80 (2/0) : Други изделия от никел