Други / Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за предене.

Deutsch 2 Français 2

  • - - 5503900020 80: Поли(винил алкохол)-ни влакна, дори ацетализирани
  • - - 5503900030 80: Влакна с Y-образно напречно сечение отполи(тио-1,4-фенилен)
  • - - 5503900090 80: Други