Амониев нитрат, дори във воден разтвор.

  • - - 3102301000 80: Във воден разтвор
  • - - 3102309000 80: Друг