Други / Нитрити; нитрати / НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ; НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, НА РАДИОАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, НА РЕДКОЗЕМНИ МЕТАЛИ ИЛИ НА ИЗОТОПИ.

  • - - - 2834292000 80: Бариев; берилиев; кадмиев; кобалтов; никелов; оловен
  • - - - 2834294000 80: Меден
  • - - - 2834298000 80: Други