От синтетични нишки / Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки, дори пригодени за продажба на дребно.

  • - - 5401101200 10: Непригодени за продажба на дребно
  • - - - 5401101200 20: Прежди със сърцевина, наречени "core yarn"
  • - - - - 5401101200 80: Нишки от полиестер, обвити с памучни влакна
  • - - - - 5401101400 80: Други
  • - - - 5401101600 10: Други
  • - - - - 5401101600 80: Текстурирани прежди
  • - - - - 5401101800 80: Други
  • - - 5401109000 80: Пригодени за продажба на дребно