Други / Остатъци и отпадъци от електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, и от електрически акумулатори; електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба, и електрически акумулатори, негодни за употреба.

  • - - - - 8548102910 80: Негодни за употреба литиево-йонни или никел-метал-хидридни електрически акумулатори
  • - - - - 8548102990 80: Друг