С работен обем, непревишаващ 1 500 cm$3.

  • - - - 8703311000 80: Нови
  • - - - 8703319000 80: Употребявани