Други / Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки.

Čeština 1 Deutsch 43 English 1 Français 2 Polski 4 Slovenčina 1

 • - - 2208901100 10: Арак, в съдове с вместимост
 • - - - 2208901100 80: Непревишаваща 2 l
 • - - - 2208901900 80: Превишаваща 2 l
 • - - 2208903300 10: Дестилати от сливи, круши или череши (с изключение на ликьорите), в съдове с вместимост
 • - - - 2208903300 80: Непревишаваща 2 l
 • - - - 2208903800 80: Превишаваща 2 l
 • - - 2208904100 10: Други дестилати и спиртни напитки, в съдове с вместимост
 • - - - 2208904100 20: Непревишаваща 2 l
 • - - - - 2208904100 80: Узо
 • - - - - 2208904500 10: Други
 • - - - - - 2208904500 20: Дестилати (с изключение на ликьорите)
 • - - - - - - 2208904500 30: От плодове
 • - - - - - - - 2208904500 80: Калвадос
 • - - - - - - - 2208904800 80: Други
 • - - - - - - 2208905400 10: Други
 • - - - - - - - 2208905400 80: Текила
 • - - - - - - - 2208905600 80: Други
 • - - - - - 2208906900 80 (0/13) : Други спиртни напитки
 • - - - 2208907100 10: Превишаваща 2 l
 • - - - - 2208907100 20: Дестилати (с изключение на ликьорите)
 • - - - - - 2208907100 80: От плодове
 • - - - - - 2208907500 80: Текила
 • - - - - - 2208907700 80: Други
 • - - - - 2208907800 80: Други спиртни напитки
 • - - 2208909100 10: Неденатуриран етилов алкохол, с алкохолно съдържание по обем, по-малко от 80 % vol, в съдове с вместимост
 • - - - 2208909100 80 (2/0) : Непревишаваща 2 l
 • - - - 2208909900 80 (6/0) : Превишаваща 2 l