Фасул, обикновен (Phaseolus vulgaris).

  • - - - 0713331000 80: За посев
  • - - - 0713339000 80: Друг