От други текстилни материали / Горни облекла за спорт, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми, трикотажни или плетени.

  • - - - 6112491000 80: Съдържащи тегловно 5% или повече каучукови нишки
  • - - - 6112499000 80: Други