Облекла, конфекционирани от продуктите от № 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 6210100000 80 (4/0) : От продукти от №|5602|или 5603
  • - 6210200000 80 (0/1) : Други облекла от видовете, класирани в подпозиции от 6201|11|до 6201|19
  • - 6210300000 80: Други облекла от видовете, класирани в подпозиции от 6202|11|до 6202|19
  • - 6210400000 80 (0/1) : Други облекла, за мъже или момчета
  • - 6210500000 80 (0/1) : Други облекла, за жени или момичета