С мощност, непревишаваща 0,4 kW.

Deutsch 2

  • - - - 8414302010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8414302090 80: Други