ТЮТЮН И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА.

  • 2401000000 80 (3/0) : Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн
  • 2402000000 80 (3/0) : Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна
  • 2403000000 80 (6/0) : Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове