С горна част от текстилни материали.

  • - - 6405201000 80: С външни ходила от дърво или от корк
  • - - 6405209100 10 (0/2) : С външни ходила от други материали
  • - - - 6405209100 80: Пантофи и други домашни обувки
  • - - - 6405209900 80: Други