Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 6403120000 10: Спортни обувки
 • - - 6403120000 80: Обувки за ски и за сноуборд
 • - - 6403190000 80: Други
 • - 6403200000 80: Обувки с външни ходила от естествена кожа и горна част, състояща се от каишки от естествена кожа, минаващи върху горната част на стъпалото и обхващащи палеца
 • - 6403400000 80: Други обувки, имащи отпред защитно метално покритие
 • - 6403510000 10: Други обувки с външни ходила от естествена кожа
 • - - 6403510000 80 (12/0) : Покриващи глезена
 • - - 6403590000 80 (15/0) : Други
 • - 6403910000 10: Други обувки
 • - - 6403910000 80 (16/0) : Покриващи глезена
 • - - 6403990000 80 (19/0) : Други