С максимално общо тегло, превишаващо 5 тона, но непревишаващо 20 тона.

Deutsch 1

  • - - - 8704221000 80: Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом)
  • - - - 8704229100 10: Други
  • - - - - 8704229100 80: Нови
  • - - - - 8704229900 80: Употребявани