С максимално общо тегло, непревишаващо 5 тона.

  • - - - 8704211000 80: Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом)
  • - - - 8704213100 10: Други
  • - - - - 8704213100 20: С двигател, чийто работен обем превишава 2 500 cm$3
  • - - - - - 8704213100 80: Нови
  • - - - - - 8704213900 80: Употребявани
  • - - - - 8704219100 10 (0/5) : С двигател, чийто работен обем не превишава 2 500 cm$3
  • - - - - - 8704219100 80: Нови
  • - - - - - 8704219900 80: Употребявани